Comments

We zijn allemaal tijdreizigers. We reizen door de tijd met een snelheid van 1 seconde per seconde. Dat is niet niks. We zijn op weg.

ik ken dat feit, maar vind het moeilijk te geloven dat elke tijdreiziger even snel gaat. Mijn buurman reist, trouwt, voedt kinderen op en maakt carrière. Intussen schrijf ik een paar teksten.

Wat zou ik graag geloven dat tijd nu eenmaal minder vat op hem heeft. Vanwege zijn gladde haar? Omdat hij meer beweegt en zo aan de grip van tijd ontsnapt? Kleeft tijd aan gedachten, waarvan hij er ongetwijfeld minder heeft? Krijg ik meer gedaan als ik minder nadenk, meer beweeg en gladder haar heb? Glad haar lijkt me haalbaar.