kan nooit zo ver vooruit kijken. Als ik hoor dat de aarde over vijf (of was het twee?) miljard jaar vergaat, vraag ik me af:

"Op welke dag valt dat eigenlijk?"

Loesje is zo onhandig met haar voeten 
   Iene miene mutte  welke tech tak het eerst de bocht uit vliegt.. 

Het kan zoveel fijner zodra er meer besef is van de vele misstanden zodat we als collectief, goed geïnformeerd, wijzere keuzes maken. Ethiek en de menselijke maat kunnen boven monetaire belangen gezet worden met de juiste juridische richtlijnen en actieve opvolging en handhaving bij verzuim. Maar welk (overheids)instituut is vrij van belangenverstrengeling, machtsmisbruik en corruptie? Blijven we speciaal wakker voor de ondergang van de wereld
blijkt dat het nog efkes 7000 jaar uitgesteld wordtBeminde parochianen van Nododyhere jullie krijgen uitstel van executieMictecacihuatlverdomme !!! veel beloven, die Maya's
en dan weer 7000 jaar uitstellen