Home


chat

insecten

aanmelden

inloggen
naam: Bart
latijns:dytiscus marginalis-geelgerande watertor

Naar Bart.
Oergeeuw (2)geeuw.hier Bart, 19 Nov 2001 00:29
Het stukje Geeuw, over het uitlokken van een geeuw bij zo veel mogelijk mensen, zette mij aan het denken. Is er ooit een Oergeeuw geweest waarvan we nu nog steeds last hebben? En zouden we nooit mee r moe zijn als we die geeuw kunnen uitroeien? En t rouwens, beste maker van deze prachtsite, heb je d at meisje nog een keer kunnen overhalen te geeuwen , zodat je weet of ze een beugel heeft, scheve tan den of een te kleine kaak?

www.dagindaguit.nl


Naar Scam.
oergeeuw Scam, 19 Nov 2001 10:48
waar een stukje over geeuwene al niet slecht voro is

Naar Scam.
vervolg Scam, 19 Nov 2001 11:02
is er ooit een oregeeuw geweest? nee is door evolutie tot stand gekomen

Naar Scam.
vervolg Scam, 19 Nov 2001 11:17
zoduen we zonder geeuw nooit meer moe zijn? nee, moez ijn en geeuwen zijn nauwlijks gerelateerd

Naar Scam.
vervolg Scam, 19 Nov 2001 11:18
heeft de maker van deze site het miesje nog kunnen overhalen te gapen? nee maar wat moet je ook met ene meisje dat je niet wil nagapen

Naar Nothing.
gaaap tanteleen, 02 Mei 2003 16:26
whooeeh..geeeuw...ik moet al gapen als ik dit alleen al lees. En niet een keer, maar echt constant achter elkaar.
En gapen en slapen hebben, behalve de rijm, inderdaad niks met elkaar te maken. Tekort aan zuurstof en gapen wel...

Naar Sterretraan.
Dat is raar ! Sterretraan, 24 Sep 2002 22:43
Die oergeeuw van jouw ... weet je dat ik precies datzelfde idee een paar jaar geleden (ik ben waarschijnlijk ouder dan jij) OOK heb gehad/bedacht ?
Vreemd he ?
*Sterretraan*

Naar Bart.
Oergeeuw (2)geeuw.hier Bart, 19 Nov 2001 00:29
Het stukje Geeuw, over het uitlookken van een gee uw bij zo veel mogelijk mensen, zette mij aan het denken. Is er ooit een Oergeeuw geweest waarvan we nu nog steeds last hebben? En zouden we nooit mee r moe zijn als we die geeuw kunnen uitroeien? En t rouwens, beste maker van deze prachtsite, heb je d at meisje nog een keer kunnen overhalen te geeuwen , zodat je weet of ze een beugel heeft, scheve tan den of een te kleine kaak?

www.dagindaguit.nl


Naar Bart.
Geeuw Bart, 19 Nov 2001 00:20
Het stukje Geeuw, over het uitlookken van een geeuw bij zo veel mogelijk mensen, zette mij aan het denken. Is er ooit een Oergeeuw geweest waarvan we nu nog steeds last hebben? En zouden we nooit meer moe zijn als we die geeuw kunnen uitroeien? En trouwens, beste maker van deze prachtsite, heb je dat meisje nog een keer kunnen overhalen te geeuwen, zodat je weet of ze een beugel heeft, scheve tanden of een te kleine kaak?

www.dagindaguit.nl


Naar Emmy.
en deze link, Emmy, 19 Nov 2001 01:07
heeft me weer een half uur later dan gepland naar mijn bed doen gaan...Doe mee! Kies een eigen insect.
Of log in als je al hebt gekozen.