Godslastering is een prima uitlaatklep.
Geef me een god om te vervloeken:
een stevige scheldpartij met niemand,
vanwege alles.