Iedere mijmering wordt onderbroken
door de vraag hoe ik erop kom.